Lolland-Falsters Stiftsbibliotek

Bibliotheca Felteriana 

Biblioteket stammer fra domprovst Immanuel Felters private bogsamling, som først blev givet som en gave til Refugiet Fuglsang. Det rummer på nuværende tidspunkt ca. 3.000 titler, som hovedsageligt er ældre teologisk faglitteratur.Ved nedlæggelsen af refugiet blev biblioteket i år 2000 overdraget til Lolland-Falsters Stift. Biblioteket befinder sig  i bispegården, Lolland-Falster Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F., tlf. 54 85 02 11, mail LFstift@km.dk. 

Bibliotekets bøger kan hjemlånes af lånere med bopæl i Lolland-Falster Stift. Undtaget er  bøger fra før ca. 1800 og særligt værdifulde bøger. Lånetid er max. 1 år; bøgerne kan dog hjemkaldes efter 3 måneder. Udlån administreres af stiftskontoret. 

Bibliotekets bøger er registreret i en database, og det er muligt at søge i databasen (kataloget) efter forfatter, titel og udgivelsesår. 

Der er endvidere lavet en foreløbig systematisk fortegnelse over biblioteket efter decimalklassesystemet. Det kan åbnes og udskrives eller gemmes som  PDF-dokument og fylder 42 sider. Desuden er i 2008 udarbejdet et foreløbigt alfabetisk katolog på 36 sider. Det findes som PDF-dokument.

Lolland-Falsters Stift har nedsat et udvalg til at forestå administrationen af biblioteket. Formand for udvalget er pastor emer. Jette W. Birk, Nyvej 20, 4862 Guldborg, tlf. 54 82 61 33, e-mail jettewaltherbirk@gmail.com. Bibliotekar er sognepræst Bendicht Mader, Tårs Præstegård pr. Sakskøbing, tlf. 54 77 20 39, e-mail brma@km.dk. Øvrige medlemmer er provst Bjarne Madsen og provst Michael Fagerlund.  

Links

Katalog over biblioteket
Lolland-Falsters Stift
Religionspædagogisk Samling: Katalog
 
Aalborg Stiftsbibliotek